Zamówienie

Zamówienie koszuli jest procesem kilku etapowym…

Faza PierwszaPrzyjęcie zamówienia.

Pierwszym etapem jest spotkanie w pracowni lub miejscu wcześniej ustalonym z klientem, na którym zostają przedstawione indywidualne oczekiwania, które zostaną profesjonalnie zweryfikowane. Później następuje zdjęcie miary, ustalenie szczegółów zamówienia (m.in. rodzaju materiału, fasonu oraz dodatków np. kołnierza, plisy, mankietów) oraz wycena.

Faza Druga – Uszycie Koszuli.

W tej fazie zostanie skrojona i uszyta koszula zgodnie z ustaleniami. Gotowa koszula będzie wyprasowana,złożona i zapakowana. Ta faza ma zdecydowanie największy wpływ na jakość oferowanych usług.

Faza TrzeciaPrzymiarka, Wydanie koszuli.

W tej fazie w pracowni, bądź w miejscu wcześniej ustalonym z klientem koszula zostaje wydana zamawiającemu do przymiarki. Jeżeli klient będzie usatysfakcjonowany oraz nie wniesie żadnych uwag, odbiera zamówioną koszulę i uiszcza ustaloną wcześniej cenę za usługę. W przypadku nanoszenia poprawek zostaje ustalony kolejny termin wydania gotowej koszuli.